28/02/2008 12:00

ODF workshop in The Hague

ODF Workshop 28 februari 2008

Volop matchmaking bij ODF Workshop

 

20080228-SER.jpg

Het was een lange dag met veel lezingen, maar de in grote getale toegestroomde deelnemers waren zeer te spreken over de ODF Workshop die plaatsvond in het SER-gebouw aan de Bezuidenhoutseweg 60. Tijdens de pauzes en de lunch ontstonden er ook spontaan koppels van organisaties die nog aan het begin staan van het overgaan op ODF en organisaties die daarin verder zijn. De door programmabureau NOiV georganiseerde workshop was een plek bij uitstek voor informatie-uitwisseling en het delen van kennis over ODF.

20080228-ODFWorkshop-zaal.jpg

De aftrap vond 's ochtends plaats en werd gedaan door dagvoorzitter Bert Bakker, die de plenaire zittingen tussendoor ook in goede banen leidde. De Australiër Michael Carden mocht als eerste spreker het spits afbijten. Met groot enthousiasme vertelde hij over de implementatie van ODF bij het gedigitaliseerd behoud van het Australische Nationaal Archief. Zoals ook enkele andere sprekers later die dag zouden doen, vertelde Carden over de ervaring van het NAA (National Archives of Australia) met de implementatie en over de problemen waartegen ze daarbij aanliepen. Daarnaast sprak de Australiër over de afwegingen van het NAA bij de keuze voor ODF.

De workshop was overgoten met een flink internationaal sausje door de aanwezigheid van zes sprekers uit het buitenland. De Deen Jens Jakob Andersen en de Duitser Werner Langer vertelden beiden vanuit hun eigen perspectief over de implementatie van ODF in de publieke sector van beide landen. Ook de Brit Gavin Beckett vertelde hierover in het geval van de stad Bristol, waar ze sinds 2005 werken met StarOffice en ODF. Een puur Hollands voorbeeld van een ODF plugin uitrol gaf Ruud Koerts van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

20080228-Carden.jpg

De problemen waartegen ze aanliepen bij het overgaan op ODF, werden door de bezoekers herkend. De vier heren, maar ook de andere sprekers, gaven ook adviezen en tips voor organisaties die nog aan het begin staan van het ODF ondersteuningstraject. Vanaf 1 april moeten alle rijksoverheidsorganisaties in ieder geval zover zijn dat zij ODF ondersteunen. Er waren dan ook veel geïnteresseerden vanuit de verschillende ministeries.

Hoewel de workshop meer gericht was op de overheid, vertelde Jeroen Visser namens stichting HollandOpen over het perspectief vanuit de markt. Ook daarin zijn de voordelen van ODF talrijk. Arthur Buijs zorgde juist weer even voor een kijkje in de keuken. Als co-lead van NL.OpenOffice.org houdt hij zich bezig met de ODF-implementatie van het officeprogramma naar versie 3.0. Met een presentatie over ODF in de praktijk in een bedrijf maakte de Vlaming Ben van de Brande het spectrum compleet.

20080228-pauze-ODFWorkshop.jpg

Na de laatste pauze gaf de eveneens Vlaamse Machtelt Garrels nog een vlammend betoog over de voordelen van de Open Standaarden en ODF. Behalve dat het de transparantie en onafhankelijkheid van organisaties bevordert, noemde Garrels een voordeel dat nog niet eerder langskwam: ODF voorziet ook in de behoeften van mensen met een fysieke beperking. Na haar presentatie was iedere deelnemer volledig overtuigd van het nut van ODF en de schone taak van de OpenDoc Society. Maar het belang van ODF werd vooral pakkend verwoord door Carden, die Jeff Rothenberg citeerde: "Digital information lasts forever, or five years, wichever comes first."

Door: Janine Bonenberg, redacteur e-Overheid
Foto's: Rein Jonkman en Anuskha Soerahi

Programma

De presentaties vonden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. De leiding van de dag was in handen van Bert Bakker, oud-politicus en voorzitter van OpenDoc Society Nederland.


Presentaties hieronder worden aangeboden in ODF en PDF.

09:00 – 09:30 ONTVANGST
09:30 – 09:40 Opening ODF Workshop
Bert Bakker
09:40 – 10:00 “Nederland Open in Verbinding met ODF” (odp|pdf)
Fabrice Mous (NOiV)
10:00 - 10:40 “Digital preservation at the National Archives of Australia” (odp|pdf)
Michael Carden, National Archives of Australia
10:40 – 11:00 PAUZE
11:00 – 11:20 "Een ODF-implementatie op weg naar versie 3.0"
Arthur Buijs, Co-Lead NL.OpenOffice.org
11:20 - 12:00 "ODF in de praktijk bij de OVAM in België" (presentatie|bijlage)
Ben van den Brande, Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij (OVAM)
12:00 - 12:40 LUNCH
12:40 - 13:20 "ODF and OOXML in Danish public sector - fasttrack implementation" (odp|pdf)
Jens Jakob Andersen, National IT and Telecom Agency Denmark
13:20 - 13:40 Martin Mollema, Bureau Forum Standaardisatie (odp|pdf)
13:40 – 14:00 PAUZE
14:00 – 14:20 “ODF-plugin uitrol bij BZK” (odp|pdf)
Ruud Koerts (ministerie van Binnenlandse Zaken)
14:20 – 14:40 “ODF, het perspectief vanuit de markt” (odp|pdf)
Jeroen Visser, stichting HollandOpen
14:40 – 15:20 "Experiences in Format conversion" (odp|pdf)
Werner Langer, German Federal Foreign Office, Berlin
15:20 – 15:40 PAUZE
15:40 – 16:00 “Wat is ODF, waarom willen we het, praktische voorbeelden.” (odp|pdf)
Machtelt Garrels (OpenDoc Society)
16:00 – 16:40 "Migrating to StarOffice and ODF: Reflections from the experiences of Bristol City Council since 2005" (odp|pdf)
Gavin Beckett, Bristol City Council (Verenigd Koninkrijk)
16:40 – 17:00 Afsluiting ODF Workshop
Bert Bakker
17:00 – 18:00 BORREL