26/06/2008 15:25

WG Training materials

Verslag WG onderwijsmaterialen 26 juni 2008

 Oprichtingsvergadering werkgroep onderwijsmaterialen

(ODS: OpenDoc Society)

Aanwezigen: Miriam van der Have (Emday/bestuur-ODS), Joyce Marijnissen (NEN), Robert Wijnands (RedNose), Pascal van Nugteren (RedNose), José (RedNose), Simon Oosthoek (ODS)

Aanvang: 26 juni 2008, 15:25 tot 17:15

Voorstelrondje

Miriam: Fotograaf, Freelancer voor o.a. Adobe, trainingen bij Emday over o.a. Adobe software en bestuurslid van de ODS. Gemotiveerd vanuit het belang van open standaarden in de ICT wereld.

Joyce: Programma manager cursussen bij de NEN

Robert: Directeur RedNose ICT Training & Advies

Pascal: Ontwikkelen en geven van cursussen, meedenken over ICT oplossingen

José: Assistent bij RedNose

Simon: Projectmanager Community en werkgroepen

De vergadering:

Een presentatie van Robert over wat RedNose al heeft, http://www.rednose.nl/openofficeplaza/, maar ook een training in wording over de technische kant van ODF.

Vervolgens een brede discussie over de doelgroepen, wat er zou moeten komen en hoe het ongeveer zou moeten ontwikkelen.

Doelgroepen:

 • Beslissingnemers en ICT managers; wat zijn de voordelen van ODF e.d.

 • Developers: niet in eerste instantie; wel zelfstudie materialen aanbieden waar mogelijk

Wat:

 • Flyers

 • Screencasts (dat is wel grotendeels applicatie specifiek)

 • Certificering in ODF (vgl, ECDL European Computer Driving License), Vaststelling van normering voor certificaten op gebied van ODF, OpenOffice.org

 • geen propaganda, maar objectieve voor en nadelen van ODF

 • Voor het web, meer eenvoudige URLs voor directe toegankelijkheid

Problemen:

 • IT-ers proberen hun eigen wereldje te verdedigen tegen aanvallen van nieuwe technologie, ook al is die nieuwe technologie beter.

 • Certificering voor ODF is lastig, omdat mensen toch voornamelijk met applicaties te maken hebben en niet met ODF. Certificering voor een applicatie kan natuurlijk, maar valt eigenlijk buiten de scope van de ODS, omdat die geen voorkeur uitspreekt voor een specifieke applicatie.

Doel van de WG

 • In de eerste fase van de werkgroep streven we naar een groter draagvlak voor ODF (dmv eenvoudige heldere voorlichting voor beslissingnemers)

 • De aandacht richt zich op "wat kun je met ODF" en niet "hoe werkt ODF"

Samenvatting:

RedNose (Robert) neemt het voorzitterschap voorlopig op zich.

De werkgroep onderwijsmaterialen gaat voornamelijk aandacht besteden aan promotie van de ODF standaard voor beslissingnemers. Bijvoorbeeld met folders en screencasts. Robert wil graag op bezoek bij de NEN om te praten over mogelijke samenwerkingen, de NEN wil graag voorlichten over de nog nieuwe standaard ODF en ze maken graag gebruik van derden om die kennis en diensten te leveren.

Certificering is zeer interessant, maar voorlopig nog niet groot genoeg voor de werkgroep.

Technische trainingsmaterialen vallen nu buiten de scope, dat kan wellicht worden opgepakt door de werkgroep "beschikbare tools", omdat techneuten (lees: mensen die zich met de details van ODF willen bezig houden) zich vaak bij voorkeur met zelfstudie opleiden.

Volgende vergadering: 28 augustus, 15:00. De locatie is voorlopig nog in Leiden, bij RedNose gepland, maar er was ook een verzoek om het meer centraal te doen, suggesties zijn welkom.

Links met andere werkgroepen:

Het onderwijs:

Deze groep kan waarschijnlijk dezelfde folders gebruiken om mensen in het onderwijs voor te lichten.

Beschikbare tools:

Omdat zij zich met technische aspecten van ODF gaan bezighouden zijn ze waarschijnlijk ook het meest geschikt om materiaal te verzamelen om de techniek aan te leren.

Overheden:

Veel van de beslissingnemers zullen uit overheden afkomstig zijn, dus hier is een duidelijke link.

Promotie ODF:

Voorlopig zal deze activiteit in de werkgroep onderwijsmaterialen plaatsvinden en als er op enig moment een splitsing nodig is kan dat altijd nog.