Handvest

  1. het streven naar een zo volledig mogelijke representatie van gebruikers, ontwikkelaars en andere betrokkenen die hebben te maken met ODF en gerelateerde standaarden.
  2. het ontwikkelen en onderhouden van formele en informele relaties met de nationale en internationale ODF-gemeenschap.
  3. het aanbieden van informatie, deskundigheid en andere faciliteiten met betrekking tot ODF en gerelateerde standaarden.
  4. het bevorderen van de toegankelijkheid van ODF voor alle individuen, groepen en organisaties in Nederland.
  5. het bieden van een platform voor discussie en verspreiding van inzichten rondom ODF in Nederland.
  6. het samenwerken met andere op het gebied van open document­standaarden actieve organisaties ten behoeve van afstemming, samenwerking en educatie.
  7. het verzorgen van diensten met het oogmerk dat individuen, groepen en organisaties ODF effectief gebruiken voor communicatie, samenwerking, educatie en innovatie.
  8. een bijdrage leveren aan de duurzaamheid en toegankelijkheid van informatie in het publieke domein en het maatschappelijk en commercieel verkeer.
  9. het stimuleren van innovatie en nieuwe toepassingen rondom ODF.
  10. het stimuleren van gebruik en ontwikkeling van ODF in het algemeen.